" /> EDUKACIJA STRUČNA LITERATURA

STRUČNA LITERATURA 

                                                                                             INFORAMCIJE : 

 U OVOM ODELJKU MOŽETE SE INFORMISTATI O EDUKACIJI , KAO I DA PORUČITE STRUČNU LITERATURU. 
                PORUČIVANJE KNJIGE MOŽETE IZVRŠITI PUTEM KONTAKTA KOJI SE NALAZI  U OPCIJAMA 

 KNJIGE KOJE MOŽETE NAĆI NA OVOM SAJTU SU KVALITETNO ODRAĐENE, A SAM TEKST JE STRUČNO,  NAPISAN. NAPISANE SU KAKO BI STUDENTIMA TAKO I OSTALIM KUPCIMA DOPRINELA PROŠIRENJU ZNANJA.

                Informacije o svakoj knjizi možete zatražiti u opciji kontakt za poručivanje navedite naziv knjige.                             

                                                                      KNJIGE KOJE SU TRENUTNO DOSTUPNE: 

1) NACIONALNE GASTRONOMIJE - AUTOR . Dr. Bojana Kalenjuk. 
2) HRANA U UGOSTITELJSTVU I NJENO ČUVANJE AUTOR -Škrinjar, M., Dr. Tešanović, Dragan. 
3) SERVIS HRANE I PIĆA Dr. Snježana Gagić.
4) OSNOVE GASTRONOMIJE ZA MENADŽERE AUTOR- Dr. Tešanović, Dragan.
5) GASTRONOMSKI MENADŽMENT AUTOR- Dr. Tešanović, Dragan.
6) SANITARNA ZAŠTITA I BEZBEDNOST U HOTELIJERSTVU AUTOR- Dr. Tešanović, Dragan. 
7) GASTRONOMSKA OBRADA MESA. AUTOR- Dr. Tešanović, Dragan
Korice

knjiga NACIONALNE GASTRONOMIJE

Nacionalna gastronomija predstavlja granu opšte gastronomije i može se definisati kao istoriski nastale kuhinje koje su se razvile na određenoj teritoriji, vezane za kulturu, društvo, tradiciju i navike naroda, a na koje je značajno uticala migracija ljudi, biljnih i životinjskih vrsta.AUTOR KNJIGE DR. BOJANA KALENJUK

HRANA I NJENO ČUVANJE

knjiga HRANA U UGOSTITELJSTVU I NJENO ČUVANJE

Uvažavajući naznačene trendove Univerzitetskih udžbenika, „Hrana u ugostiteljstvu i njeno čuvanje“ predstavlja jedinstveno štivo namenjeno studentima hotelijerstva, restoraterstva i gastronomije, koji se hranom bave na akademskom, specijalističkom i doktorskom nivou. a u sebi objedinjava fundamentalna znanja iz mikrobiologije hrane, tehnologije životnih namirnica i gastronomije, te predstavlja udžbenički materijal za ove predmete.Udžbenik može služiti kao stručna literatura svim profilima prehrambene struke koji rade na problematici bezbednosti hrane, a posebno stručnjacima koji se bave uvođenjem HACCP-a, sistema koji definiše kontrolne kritične tačke, u kojima može doći do kontaminacije hrane.

servis-hrane-pića

knjiga SERVIS HRANE I PIĆA

Knjiga servis hrane i pića je namenjena svima koji su uključeni u ugostiteljsku delatnost bilo da su vlasnici ili su na poziciji menadžera restorana, F& B menadžera, konobara, kuvara i dr.
Knjiga sadrži pravila u vezi sa izgledom i ponašanjem ugostiteljskih radnika, detaljno objašnjen proces usluživanja sa primerima konverzacije sa gostima (rezervacija, doček i smeštaj gostiju, primanje porudžbine, usluživanje, apserviranje, naplaćivanje usluga, ispraćaj gostiju), načine i sisteme usluživanja, usluživanje jela po jelovniku (pravila serviranja), poznavanje i usluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića uz adekvatan odabir čaša, pripremanje i usluživanje koktela, pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, usluživanje vina, principe uparivanja hrane i vina (uticaj slasti, kiselosti, soli, tanina, količine alkohola, hrastovine itd.) uparivanje vina sa predjelima, ribom, mesom, jelima od testa, sirom i poslasticama, poznavanje i usluživanje piva, uparivanje piva i hrane, usluživanje cigara (vrste, karakter, brendovi i tehnika serviranja) i dr.Tu je i poglavlje o atraktivnoj prezentaciji hrane, usluživanju iz perspektive menadžera (nabavka, formiranje cena, unapređenje prodaje u restoranu, odnos sa gostima i kontrola zadovoljstva, primena sanitarnih mera i bezbednost, savremeni operativni sistemi i dr.), sistemima ocene restorana u svetu i o pravilima lepog ponašanja za stolom.

1483469943.png

knjiga OSNOVE GASTRONOMIJE ZA MENADŽERE


Zadatak ove knjige je da se savladaju osnove nauke o hrani koja se bavi kuvanjem a sama dopuna ovogdrugog izdanja, da omoguci studentima da brzo istražuju, i da znaju sve što se koristi u osnovama naukekuvanja. Izbor unosa je pre svega praktičan. Zato se nadam da će, uspešno pronaci odgovore na razna pitanja upokušaju da razumeju ono što se svakodnevno radi u kuhinji.Dopuna udžbenika nije izmenila njegov osnovni koncept i strukturu već su samo neka poglavljadopunjena u duhu prethodnog teksta. Tako je definisan pojam, mesto i značaj gastronomije u nauci i praksi, štopredstavlja prvo poglavlje u udžbeniku. Zatim se u daljem tekstu kroz još trinaest poglavlja obrađuju savremenitrendovi u ishrani, pisane ponude u ugostiteljstvu, ugostiteljske kuhinje, nabavka i skladištenje namirnica.Osnovni principi i metode obrade, a posebno promene namirnica tokom toplotne obrade su doživeli proširenje idopunu. Potom slede pripremne radnje u ugostiteljstvu u sklopu kojih se obrađuje: priprema voća i povrća,priprema mesa, ribe, marinade, zaprške, puteri, vrste fondova i začini. Dopunjen je i deo koji obrađuje fondove isupe. Nakon navedenog prelazi se na proizvodnju jela i njegove komponente u sklopu kojih se obrađuju sosovi,hladna i topla predjela, salate i jaja, supe i čorbe, toplotna obrada riba, rakova, školjki i mekušaca, gotova jela,toplotna obrada povrća, gljiva i voća, zatim slede deserti, serviranje hrane i dekoracija jela, obrađivanje kvalitetajela u okviru kojeg se definiše pojam kvaliteta i predstavlja se menadžment kvaliteta. 
Tešanović D. (2016): Osnove gastronomije za menadžere, dopunjeno izdanje,

1483469943.png

knjiga GASTRONOMSKI MENADŽMENT

Gastronomski menadzment predstavlja osnovni udžbenik  materijal za savladanje teorije i prakse iz istoimenog predmeta koji se izučava  na trećoj godini Visoke Hotelijerske Škole,  za obrazovni profil Menadžer u gastronomiji Sam naziv predmeta ukazuje da se radi  o sublimaciji osnovnih znanja koja se izučvaju u skoro svim predmetima škole a posebno onim koja obezeđuju znjanja iz tehnologije zanimanja i menadžerskih disciplina koje ih uče rukovođenju i upravljanju . To je uzrokovalo, da se pri izradi ovog udžbeničkog materijala, pored mnogobrojnih inostranih izvora, koristi i veliki broj udžbenika koji su napisali profesori škole, a koriste ih za realizaciju nastvanih programa predmeta koje predaju što je vidljivo u pregledu literature.
ovo je zapravo pokušaj da se npravi spoj između kuvarskog znanja i implemetiranih veština upravljanja i rukovođenja  u hotelskoj kuhinji. 

1483469943.png

knjiga SANITARNA ZAŠTITA I BEZBEDNOST U HOTELIJERSTVU

1483469943.png

knjiga GASTRONOMSKA OBRADA MESA

Powered by WebExpress