" /> o nama

informacije o sajtu  

                                                                            INFORMACIJE O SAJTU 
                     NA OVOM SAJTU INFORMACIJE ISKLJUČIVO SLUŽE RADI INFORMISANJA IZ PREDMETA : 

                                             SANITARNA ZAŠTITA I BEZBEDNOST U HOTELIJERSTVU
                                                                   GASTRONOMSKI MENADŽMET, 
                                                                     TEHNOLOGIJA HRANE I PIĆA  uklonjeno sa sajta
                                                                   GASTRONOMSKA OBRADA MESA 
                                                                             MASOVNA ISHRANA  uklonjeno sa sajta 
                                                                                         ISHRANA  uklonjeno sa sajta 
                                                                                   PROJEKTNI RAD 
                                                                  

           OVAJ SAJT JE U POTPUNOSTI NEZAVISTAN OD SAJTA ŠKOLE I SLUŽI SAMO U SVRHU INFORMISANJA. 

                                                         ( Za sve nastale greške se unapred izvinjavamo ) 

                                Ako neku grešku uočite kontaktirajte nas kako bi tu grešku odmah ispravili.
                                                                       ( Kliknite na odeljak ) KONTAKT

                                                                                          PROFESOR:
                                                                                DR DRAGAN TEŠANOVIĆ            

                                                                                    KOORDINATORI SAJTA : 
                                                              STJEPANOVIĆ STEFAN - GRKOVIĆ JOVANA 


 1.662 REGISTROVANIH STUDENATA 
 1 REGISTROVAN PROFESOR 

                                                                                                                                                   SAJT SE AŽURIRA PO POTREBI      
                                                                                           
Powered by WebExpress